Birincisi 8-9 Ocak 2009, ikincisi 12-13 Ocak 2012, üçüncüsü 21-22 Mayıs 2015 dördüncüsü 24-25 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu’nun beşincisi, 24-25 Eylül 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenecektir.
V. Ulusal Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu
24-25 Eylül 2021
Kayıt Formu
Tıklayınız
Previous slide
Next slide

Sempozyum Takvimi

29 Eylül 2023

Bildiri Özeti Teslimi

Son Teslim Tarihi :29 Eylül 2023

Bildiri özetleri 200-500 kelime arasında olmalıdır. Bildiri özetleri sempozyum sekreteryasına gönderilmelidir. Yazarların mensup oldukları kuruluşlar belirtilmeli, birden fazla yazarı olan bildirilerde bildiriyi sunacak kişinin isminin altı çizilmelidir. Yazışma adresi belirtilmelidir.

8 Ekim 2023

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi

8 Ekim 2023

Özetleri kabul edilen bildiriler 08 Ekim 2023 tarihinde KMO Ankara Şubesi internet sitesinden duyurulacak ayrıca yazarların iletişim adreslerine bildirilecektir.

23 Ekim 2023

Bildiri Teslimi

Son Teslim Tarihi : 23 Ekim 2023

Bilimsel yazım kurallarına göre yazılacak olan bildirilerin tam metni 23 Ekim 2023 tarihine kadar sempozyum sekreteryasına iletilecektir. Bildiri sayısına bağlı olarak bildirilerin poster bildiri olarak değerlendirilmesi yoluna gidilebilecektir.