Sempozyum Programı

1. GÜN

10:00 – 10:15     AÇILIŞ KONUŞMALARI

10:15 – 10:30     SERGİ AÇILIŞI

Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi  (Depolanması, Taşınması, Geri Kazanımı ve Bertarafı)

Oturum Başkanı: Ruhi ÖKTEM

  

10:30-11:00

Çağrılı Konuşmacı

 • AVES Akaryakıt Depolama Tesisinde Proses Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamaları
> Suavi YARDIM  - Aves İç ve Dış Ticaret A.Ş.
 
 • Kimyasalların Yönetiminde Teknik Emniyet ve Güvenlik Kavramları ve Tedarik Zinciri Güvenliğinde Özel Sektör/Kamu İşbirliği
> Dr.Caner ZANBAK  /  Türkiye Madenciler Derneği
 
 • Tehlikeli Maddelerin Karışık Taşınması ve Depolanması Konusunda Alman LGK Sisteminin Açıklanması
> Mustafa Cüneyt GEZEN / Üsküdar Üniversitesi
 
 • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik - KKDİK
> Mustafa BAĞAN / MB Kimya Akademi
 
 • Nötralizasyon Proseslerinde Tehlikeli Kimyasallar ve Alınması Gereken Önlemler
> Melisa Çağla ERGUN /  Ankara Üniversitesi
 “SORU & CEVAP”

>>  12:15-13:00 Öğle Arası  <<

Proses Endüstrisinde Risk Yönetimi

Oturum Başkanı: Mehmet ALBAYRAK

  

13:00-13:30

Çağrılı Konuşmacı

 • Proses Güvenliğinde Değişimin Yönetiminin Önemi ve Etkin Bir Değişimin Yönetimi Sisteminin Oluşturulması
> Prof. Dr. Suna BALCI - Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 
 • Proses Güvenliğinde Risk Mühendisliği
> Onur Andaç KARA  /  Adatekna Mühendislik
 
 • Proses Güvenliği Tehlike Tanımlama ve Risk Analizi Yöntemleri
> Abdullah ANAR / Anar Bulgaria
 
 • Proses Güvenliği Yaklaşımı ile Laboratuvar Güvenliği
> Ruhi ÖKTEM / KMO Ankara Şubesi
 
 • Saha Uygulamalarının Proses Güvenliğinde Önemi
> Figen ÖNDER / Analiz Safety
 “SORU & CEVAP”

>>  14:45-15:00 ARA  <<

Güvenlik Yönetim Sistemi

Oturum Başkanı: Mustafa BAĞAN

  

15:00-15:30

Çağrılı Konuşmacı

 • Dünya’da Proses Güvenlik Yönetim Sistemlerinin Uygulanması ve Denetimleri
> Dr.Tekin KUNT - PSRG
 
 • Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı Olarak ISO 45001’in BS OHSAS 18001’e Göre Farklılıklarının İrdelenmesi
> Mustafa Cüneyt GEZEN / Üsküdar Üniversitesi
 
 • Proses Güvenliğinde Performansa ve Kurala Bağlı Yöntemlerin Karşılaştırılması
> Dr.Elif Gökçay BİLİCİ  /  Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
 
 • Proses Güvenliğinde Bilginin Yönetimi: 33 Farklı Kuruluş İncelemesi
> Mehmet DİLAVER / ProSCon Mühendislik
 “ SORU & CEVAP ”

 >> 16:30 - 16:45  ARA  <<

Konu: Kimyasalların Yönetimi

Moderatör: Mustafa BAĞAN

Fatih AYDIN - TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

Şehmus ÜNVERDİ - İSGÜM

Ekin KARAKAYA ÖZKAN - İSGÜM

Seçkin GÖKÇE - TÜPRAŞ

İpek İŞTEBEN - TÜPRAŞ

2. GÜN

Patlama, Yangın ve Yayılım Sebepleri ve Korunma Önlemleri 

Oturum Başkanı: Enis Tolga EROĞLU

10:00-10:30

Çağrılı Konuşmacı

 • Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik ve Yeni Yaklaşımlar
> Begüm DOĞAN - ÇSGB
 
 • Patlamaya Güvenli Tasarım - Endüstriyel Tesislerde Patlamaya Dayanıklı Modüler Binalar için Patlama ve Yangın Test Programı
> Doç. Dr. Ali SARI / İTÜ
 
 • Kimyasal Yangınlar
> Celal TOPRAKÇI  /  CLT Danışmanlık
 
 • Tehlikeli ve Patlayıcı Madde Yangınları ve Önlemler
> Yrd. Doç. Dr. Sedef AKKAPLAN BİRİNCİ / KMO Ankara Şubesi
 
 • Kimya Tesislerinde Toz Patlamasından Korunma
> Onur AKGÜN / Pulse Mühendislik
 SORU & CEVAP”

>>  11:45-12:30 ÖĞLE ARASI  <<

Endüstriyel Kazalar, Kazalara Müdahale ve Alınması Gereken Dersler

Oturum Başkanı: Abdullah ANAR

12:30-13:00

Çağrılı Konuşmacı

 • Doğal Afetlerin Neden Olduğu Kritik Olaylar: Natech Riski, Kazalar ve Proses Güvenliği
> Asst.Prof.Dr. Serkan GİRGİN - University of Twente
 
 • Endüstriyel Kazaların Kök Nedenlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Değerlendirilmesi
> Şehmus ÜNVERDİ / İSGÜM 
 
 • Hipotetik Senaryolar Üzerinden Doğal Gaz Boru Hattında Sonuç Analizi
> Beyza ŞAHİN  /  Gazi Üniversitesi
 
 • Kimyasal Kuruluşlarda Kantitatif Risk Analizi: İzobütan Örneği
> Doç. Dr. Saliha ÇETİNYOKUŞ / Gazi Üniversitesi
 
 • Klor Triflorür Tehlikeli Kimyasalının Fiziksel Etkilerinin Modellenmesi
> Hilal TARAL  /  Gazi Üniversitesi
 “SORU & CEVAP”

>>  14:15 - 14:30  ARA  <<

Dünya'da ve Türkiye'de Yeşil Kimya

Oturum Başkanı: Dr. Tekin KUNT

14:30-15:00

Çağrılı Konuşmacı

 • Yeşil Yatırımlar
> Ece GÜLER  -  ÇİMSATAŞ
 
 • Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, AB’nin Yeni Kimyasallar Stratejisi
> Mustafa BAĞAN / MB Kimya Akademi
 
 • Yeşil Kimya ve Yeni Proses Uygulamaları
> Mehmet ALBAYRAK / Prokon Net
 
 • Kimyasalların Yönetiminde Çevresel Sürdürülebilirlik,Tedarikçi Yönetim Stratejisi
> Dr.Elif Gökçay BİLİCİ  /  Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
 “SORU & CEVAP”

>>  16:00-16:15  ARA  <<

Konu: Proses Güvenliği Durum Değerlendirmesi (Kaza Analizleri )

Moderatör: Prof. Dr. Suna BALCI

Dr. Abdurrahman AKMAN - T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Dr. Serhat EKİNCİ - T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Ekin KAYA - TEKFEN Mühendislik

Ayşe TARAKÇIOĞLU - TKİ

Arzu YAYLA - Koç Sağlık Yanımda , Momentum OSGB

Murat ERCAN - Çankırı Üniversitesi

24 Eylül 2021 Cuma – 1. GÜN

10:00-10:15

Açılış Konuşmaları

 

10:15-10:30

Sergi Açılışı

 

1. OTURUM

10:30-12:15 

Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi  (Depolanması, Taşınması, Geri Kazanımı ve Bertarafı)

Oturum Başkanı: Ruhi ÖKTEM

 
   

10:30-11:00

Çağrılı Konuşmacı

 • AVES Akaryakıt Depolama Tesisinde Proses Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamaları
> Suavi YARDIM  – Aves İç ve Dış Ticaret A.Ş.
 
 
 • Kimyasalların Yönetiminde Teknik Emniyet ve Güvenlik Kavramları ve Tedarik Zinciri Güvenliğinde Özel Sektör/Kamu İşbirliği
> Dr.Caner ZANBAK
 
 
 • Tehlikeli Maddelerin Karışık Taşınması ve Depolanması Konusunda Alman LGK Sisteminin Açıklanması
> Mustafa Cüneyt GEZEN
 
 
 • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik – KKDİK
> Mustafa BAĞAN
 
 
 • Nötralizasyon Proseslerinde Tehlikeli Kimyasallar ve Alınması Gereken Önlemler
> Melisa Çağla ERGUN
 
 >>>> SORU & CEVAP 
  ÖĞLE ARASI 

2. OTURUM

13:00-14:45

Proses Endüstrisinde Risk Yönetimi

Oturum Başkanı: Mehmet ALBAYRAK

 
   

13:00-13:30

Çağrılı Konuşmacı

 • Proses Güvenliğinde Değişimin Yönetiminin Önemi ve Etkin Bir Değişimin Yönetimi Sisteminin Oluşturulması
> Prof. Dr. Suna BALCI – Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 
 
 • Proses Güvenliğinde Risk Mühendisliği
> Onur Andaç KARA
 
 
 • Proses Güvenliği Tehlike Tanımlama ve Risk Analizi Yöntemleri
> Abdullah ANAR
 
 
 • Proses Güvenliği Yaklaşımı ile Laboratuvar Güvenliği
> Ruhi ÖKTEM
 
 
 • Saha Uygulamalarının Proses Güvenliğinde Önemi
> Figen ÖNDER
 
 >>>> SORU & CEVAP
 
 ARA 

3. OTURUM

15:15-16:45

Güvenlik Yönetim Sistemi

Oturum Başkanı: Mustafa BAĞAN

 
   

15:15-15:45

Çağrılı Konuşmacı

 • Dünya’da Proses Güvenlik Yönetim Sistemlerinin Uygulanması ve Denetimleri
> Dr.Tekin KUNT – PSRG
 
 
 • Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı Olarak ISO 45001’in BS OHSAS 18001’e Göre Farklılıklarının İrdelenmesi
> Mustafa Cüneyt GEZEN
 
 
 • Proses Güvenliğinde Performansa ve Kurala Bağlı Yöntemlerin Karşılaştırılması
> Dr.Elif Gökçay BİLİCİ
 
 
 • Proses Güvenliğinde Bilginin Yönetimi: 33 Farklı Kuruluş İncelemesi
> Mehmet DİLAVER – ProSCon
 
 >>>> SORU & CEVAP
 
 ARA 

1. GÜN PANEL   

KONU : Kimyasalların Yönetimi

Moderatör: Mustafa BAĞAN

25 Eylül 2021 Cumartesi – 2. GÜN

4. OTURUM

10:00-11:45

Patlama, Yangın ve Yayılım Sebepleri ve Korunma Önlemleri

Oturum Başkanı: Enis Tolga EROĞLU

 
   

10:00-10:30

Çağrılı Konuşmacı

 • Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik ve Yeni Yaklaşımlar
> Begüm DOĞAN – ÇSGB
 
 
 • Patlamaya Güvenli Tasarım – Endüstriyel Tesislerde Patlamaya Dayanıklı Modüler Binalar için Patlama ve Yangın Test Programı
> Doç. Dr. Ali SARI
 
 
 • Kimyasal Yangınlar
> Celal TOPRAKÇI
 
 
 • Tehlikeli ve Patlayıcı Madde Yangınları ve Önlemler
> Süleyman POLAT
 
 
 • Kimya Tesislerinde Toz Patlamasından Korunma
> Onur AKGÜN
 
 ÖĞLE ARASI 

5. OTURUM

12:30-14:15

Endüstriyel Kazalar, Kazalara Müdahale ve Alınması Gereken Dersler

Oturum Başkanı: Abdullah ANAR

 
   

12:30-13:00

Çağrılı Konuşmacı

 • Doğal Afetlerin Neden Olduğu Kritik Olaylar: Natech Riski, Kazalar ve Proses Güvenliği
> Asst.Prof.Dr. Serkan GİRGİN – University of Twente
 
 
 • Endüstriyel Kazaların Kök Nedenlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Değerlendirilmesi
> Şehmus ÜNVERDİ
 
 
 • Hipotetik Senaryolar Üzerinden Doğal Gaz Boru Hattında Sonuç Analizi
> Beyza ŞAHİN
 
 
 • Kimyasal Kuruluşlarda Kantitatif Risk Analizi: İzobütan Örneği
> Doç. Dr. Saliha ÇETİNYOKUŞ
 
 
 • Klor Triflorür Tehlikeli Kimyasalının Fiziksel Etkilerinin Modellenmesi
> Hilal TARAL
 
 ARA 

6. OTURUM

14:30-16:00

Dünya’da ve Türkiye’de Yeşil Kimya

Oturum Başkanı: Dr. Tekin KUNT

 
   

14:30-15:00

Çağrılı Konuşmacı

 • Yeşil Yatırımlar
> Ece GÜLER
 
 
 • Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, AB’nin Yeni Kimyasallar Stratejisi
> Mustafa BAĞAN
 
 
 • Yeşil Kimya ve Yeni Proses Uygulamaları
> Mehmet ALBAYRAK
 
 
 • Kimyasalların Yönetiminde Çevresel Sürdürülebilirlik,Tedarikçi Yönetim Stratejisi
> Dr.Elif Gökçay BİLİCİ
 
 ARA 

2. GÜN PANEL 

Konu: Proses Güvenliği Durum Değerlendirmesi (Kaza Analizleri)

Destekleyen Kuruluşlar

Analiz Safety

Onay Mühendislik

ProSCon Mühendislik

Pulse Mühendislik

Process Safety and Reliability Group

Anar Eğitim ve Danışmanlık