Birincisi 8-9 Ocak 2009, ikincisi 12-13 Ocak 2012, üçüncüsü 21-22 Mayıs 2015 dördüncüsü 24-25 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu’nun beşincisi, 24-25 Eylül 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenecektir.
V. Ulusal Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu
24-25 Eylül 2021
Kayıt Formu
Tıklayınız
Previous
Next

Sempozyum Takvimi

16 Haziran 2023

Bildiri Özeti Teslimi

Son Teslim Tarihi : 16 Haziran 2023

Bildiri özetleri 200-500 kelime arasında olmalıdır. Bildiri özetleri sempozyum sekreteryasına gönderilmelidir. Yazarların mensup oldukları kuruluşlar belirtilmeli, birden fazla yazarı olan bildirilerde bildiriyi sunacak kişinin isminin altı çizilmelidir. Yazışma adresi belirtilmelidir.

14 Ağustos 2023

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi

14 Ağustos 2023

Özetleri kabul edilen bildiriler 14 Temmuz 2023 tarihinde KMO Ankara Şubesi internet sitesinden duyurulacak ayrıca yazarların iletişim adreslerine bildirilecektir.

01 Ekim 2023

Bildiri Teslimi

Son Teslim Tarihi : 01 Ekim 2023

Bilimsel yazım kurallarına göre yazılacak olan bildirilerin tam metni 15 Eylül 2023 tarihine kadar sempozyum sekreteryasına iletilecektir. Bildiri sayısına bağlı olarak bildirilerin poster bildiri olarak değerlendirilmesi yoluna gidilebilecektir.