Birincisi 8-9 Ocak 2009, ikincisi 12-13 Ocak 2012, üçüncüsü 21-22 Mayıs 2015 dördüncüsü 24-25 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu’nun beşincisi, 24-25 Eylül 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenecektir.
V. Ulusal Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu
24-25 Eylül 2021
Kayıt Formu
Tıklayınız
Previous slide
Next slide

Sempozyum Konuları

1. Tehlikeli kimyasalların yönetimi (depolanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı)
2. Endüstriyel proseslerde risk değerlendirme metodolojileri, uygulamaları ve yönetimi
3. Tehlikeli kimyasalların yönetiminde kullanılan ekipman ve malzemelerin belirlenmesi
4. Yayılım, patlama ve yangın sebepleri ve korunma önlemleri
5. Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektriksel aletlerin imalatı, seçimi
6. Patlayıcı ortam sınıflandırması çalışmalarında karşılaşılan özel sorunlar ve çözümleri
7. Patlayıcı üretim ve depolama proseslerinde proses güvenliği
8. Proses güvenliğinde ulusal ve uluslararası mevzuatta gelinen süreç ( COMAH, SEVESO II, SEVESO III, vb.)
9. Proses güvenlik yönetimi sistemi yaklaşımlarında saha uygulamaları
10. Proses güvenliğinde iç / dış paydaşları.
    a. Kamu, özel sektör, üniversite ve diğer paydaşlar) rolü
    b. Proses güvenliğinde çalışanların rolleri ve katılımları.
11. Güvenli tesis tasarımı
12. Tesis kurulumunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi
13. Meslek hastalıkları
14. Fonksiyonel güvenlik
15. Kimya sanayinde endüstriyel kontrol sistemleri ve Endüstri 4.0 uygulamaları
16. Proses endüstrisinde dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları
17. Güvenlik yönetim sistemi kurguları ve diğer yönetim sistemleri (ISO 14001, ISO 45001, vb.) ile entegrasyonu
18. Proses güvenliğini etkileyebilecek değişiklikler ve değişimin yönetimi
19. Proses güvenliğinde insan hataları
20. Proses güvenliğinde bakım yönetimi
21. Proses güvenliğinde acil durum ve kriz yönetimi
22. Endüstriyel kazalar, kazalara müdahale ve alınması gereken dersler
23. Tehlikeli kimyasalların yönetiminde sigortacılık
24. Proseslerde Yeşil Dönüşüm ve Endüstriyel Emisyon Kontrol Stratejileri (Karbon ve Su Ayak İzi)
25. Proses Güvenliğinde Doğal Afetlerin (Deprem, Sel, Orman Yangınları vs.) İncelenmesi
26. Cumhuriyetimizin 100. yılında kimyasalların yönetimindeki kazanımlar