Birincisi 8-9 Ocak 2009, ikincisi 12-13 Ocak 2012, üçüncüsü 21-22 Mayıs 2015 dördüncüsü 24-25 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu’nun beşincisi, 24-25 Eylül 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenecektir.
V. Ulusal Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu
24-25 Eylül 2021
Kayıt Formu
Tıklayınız
Previous
Next

Sempozyum Konuları

 • Tehlikeli kimyasalların yönetimi (depolanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı)
 • Kimyasallardan kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi ve yönetimi
 • Proses endüstrisindeki risk metodolojileri
 • Tehlikeli kimyasalların yönetiminde kullanılan ekipman ve malzemelerin belirlenmesi
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektriksel aletlerin imalatı, seçimi
 • Patlayıcı ortam sınıflandırması çalışmalarında karşılaşılan özel sorunlar ve çözümleri
 • Patlama, yangın ve yayılım sebepleri ve korunma önlemleri
 • Proses güvenliğinde ulusal ve uluslararası mevzuatta gelinen süreç ( COMAH, SEVESO II, SEVESO III,  vb.)
 • Proses güvenlik yönetimi sistemi yaklaşımlarında saha uygulamaları
 • Proses güvenliğinde  iç  / dış  paydaşlar
 • Kamu, özel sektör, üniversite ve diğer paydaşların rolü
 •  Proses güvenliğindeki çalışanların rol ve katılımları.
 • Güvenli tesis tasarımı
 • Tesis kurulumunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi
 • Fonksiyonel güvenlik
 • Kimya sanayinde endüstriyel kontrol sistemleri ve Endüstri 4.0 uygulamaları
 • Güvenlik yönetim sistemi  kurguları ve diğer yönetim sistemleri (ISO 14001, ISO 45001, vb.) ile entegrasyonu
 • Proses güvenliğini etkileyebilecek değişiklikler ve değişimin yönetimi
 • Proses güvenliğinde insan hataları
 • Proses güvenliği kapsamında bakım yönetimi
 • Afet ve acil durumlarda proses yönetimi
 • Kimyasalların yönetiminde doğru ve yanlış uygulama örnekleri
 • Endüstriyel kazalar, kazalara müdahale ve alınması gereken dersler
 • Kimya sanayinde sigortacılık
 • Dünya’da ve Türkiye’de yeşil kimya
 • Değişimin yönetimi
 • Endüstride bakım yönetimi
 • Diğer