Analiz Safety; 2005 yılında Proses Güvenliği ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı ile iş hayatına başlamıştır. Kurucularımızdan Figen Önder’in 1991’de mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü bitirme tez konusu olan “Termodinamiğin Kimyasalların Karakteristik Özelliğine Göre Davranış Sonuçlarının Yakıcı ve Yıkıcılığı” konusundaki akademik bilgileri; 2013 yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yayınlanması ile birlikte kanun içerisinde yer alan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerine Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlanması konusunun altyapısı olmuştur. ATEX Direktifleri ve Ulusal mevzuatımız ile 2013 yılından bu yana Türkiye’nin her yerinde Proses Güvenliğinin ilk adımı olan Patlamadan Korunma Dokümanın (PKD) hazırlanmasıyla başlayan yolculuk, 2019 yılında SEVESO III olarak uyumlaştırılması tamamlanan ve yayınlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki mevzuat gerekliliklerinin karşılanması ve sahaya yönelik uygulamalı danışmanlık hizmeti ile devam etmektedir.

23.06.2017’de Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmeliğinin devreye girmesiyle birlikte kurucularımızdan Figen Önder tüm Türkiye Kimya Mühendisleri Odasının (KMO), TUV AUSTRIA’nın ve Türkiye’de bilinen Özel Eğitim Kurumlarından bazılarını Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) eğitimlerinin eğitmenliğini de üstlenmiş olup Türkiye’de KDU Unvanı olan çoğunluğun eğitmenidir.

Bu kapsamda; Analiz Safety Mühendislik ve Danışmanlık; KKDIK 3. taraf danışmanlık hizmetini vermektedir.

PKD HAZIRLAMA

SEVESO KAPSAMINDA DANIŞMANLIK

KKDIK 3. TARAF DANIŞMANLIĞI

GBF-SDS HAZIRLAMA

3. TARAF DENETLEME HİZMETLERİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

PKD EĞİTİMİ

GBF-SDS EĞİTİMİ

KDU EĞİTİMİ

RİSK DEĞERLENDİRME

İSG EĞİTİMİ

İLETİŞİM

info@analizsafety.com

Kalabak Mh. 3360 Sk. No:7/12 35430 Urla, İzmir